EFERENCE
Projektovanje:
Strucni nadzor:
            - GAD BUDUCNOST - Novi Sad d.o.o.
            - DOO DINAMIKA - Novi Sad
            - DOO SUNCE - Novi Sad
            - DOO KONNVEST - Novi Sad
            - DOO METALNO - Novi Sad
               i dr.